Συντήρηση Print

Οι Οικοστέγες έχουν σχεδιαστεί ώστε να χρειάζονται ελάχιστη έως καμία συντήρηση, κάτι που είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα τους, αφού περιορίζουν την επένδυση μόνο στο κόστος τοποθέτησης. Παράλληλα, αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους μας να αποκτήσουμε μια πράσινη στέγη, ανεξάρτητα από τις κηπουρικές γνώσεις ή τις ικανότητες μας, αφού κηπουρός μας γίνεται η ίδια η Φύση.

 

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it   -  τηλ:  694 7225590  &  210 7250863